مرکز فناوری اطلاعات MITC

طراحی اتوماسیون و سامانه های مدیریتی

با بزرگ تر شدن سازمان ها و شرکت ها، ارتباط و هماهنگی بین واحد های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. حجم زیاد درخواست ها، نیاز به نیروی انسانی زیاد و تمام وقت، از دست دادن اطلاعات به واسطه اشتباهات انسانی، عدم هماهنگی مناسب، و هزینه های سربار نگهداری، تحلیل و مدیریت اطلاعات از تبعات بزرگ شدن یک سازمان است.اینترنت، که به سرعت توانست در تمام زمینه های زندگی شخصی و کاری انسان نفوذ کند، برای حل این مشکل هم راه حلی جامع به ارمغان آورد. اتوماسیون اداری سیستمی جامع برای هماهنگی و یکپارچه سازی سازمان است. در نرم افزارهای اتوماسیون، بخش های مختلف سازمان مانند مدیریت، بایگانی، فروش، خدمات، تبلیغات، روابط عمومی، منایع انسانی، مالی و سایر بخش ها با مجوزهای مستقل و مجزایی به سیستم دسترسی خواهند داشت. بخش بایگانی فقط امکانات مربوط به واحد خود را مدیریت کرده و برای ارتباط با سایر بخش ها هم از سیستم کمک می گیرد. مدیریت می تواند بر عملکرد کلی و انفرادی واحد ها نظارت کند. واحد مالی تمامی ورود و خروج های مالی را تحت کنترل دارد. و تمام این امکانات به صورت یکپارچه و بدون اختلال و یا از دست دادن اطلاعات در حال انجام است.
اتوماسیون اداری مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان ازطریق اعمال مدیریت اثربخش و کارا برمجموعه فعالیتهای سازمان بابهره گیری از:

 • گردش الکترونیکی مکاتبات درسطح سازمان
 • جستجوی آسان دراطلاعات ذخیره شده
 • پاسخگویی سریع وبه موقع به مراجعان
 • حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری
 • اعمال کنترل مناسب برکاربران
 • ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی
 • تهیه گزارشات و آمار دقیق اطلاعاتی
 • امنیت شبکه

  امنیت اطلاعات

  خدمات مشاوره و طراحی و اجرا

  • ارائه مشاوره متناسب با نوع کسب و کار
  • تدوین روش اجرایی پیاده‌سازی و استقرار
  • تشکیل تیم پروژه استقرار
  • پیاده‌سازی و استقرار سیستم
  • استقرار نهایی و عملیاتی نمودن سیستم
  • طراحی زیر ساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به منابع

  مهمترین مزایای پیاده‌سازی نرم‌ افزار اتوماسیون

  • دسترسی و پیگیری در هر لحظه و در هر کجا به نامه‌ها و ارجاعات بدون حضور فیزیکی در محل سازمان
  • تعریف جریان‌های کاری هر بخش از سازمان با ابزار گردش کار
  • افزایش بهره‌وری سازمان به‌واسطه یکپارچگی نرم‌ افزار اتوماسیون اداری با فرآیندهای کسب و کار
  • عدم دوباره‌كاری‌ها در خصوص جمع‌آوری و پردازش داده‌ها
  • کنترل مدارک، مستندات و اطلاعات سازمانی با مدیریت مناسب و دقیق سطوح دسترسی