مرکز فناوری اطلاعات MITC

پروژه های نرم افزاری تلفن همراه

نرم افزار همقدم

معرفی نرم افزار همقدم: نرم افزار همقدم مشتمل بر محتوای متنی، صوتی و تصویری و ابزار موردنیاز زائران اربعینی برای استفاده علاقمندان و زوار حسینی در دسترس عموم قرار گرفته است.همقدم یک کتابخانه ی تخصصی درباره امام حسین, عاشورا و محرم دارد. کتابخانه ای که علاوه بر کتب کاربردی بخش اعظمی از شبهات مربوط به […]

نرم افزار اندروید وجوهات شرعیه

وجوهات شرعیه

معرفی نرم افزار وجوهات شرعیه: توجه به مسائل شرعی و تدین و تعبد به آن، متدینین را بر آن داشته است که نسبت به پرداخت وجوهات شرعیه التزام داشته باشند؛ به همین جهت دسترسی به مراجع عظام و یا دفاتر و نمایندگان ایشان به این منظور دغدغه همیشگی آنان بوده است. در این راستا مراجع […]