مرکز فناوری اطلاعات MITC

راه اندازی سرویس ایمیل سازمانی

یکی از مهمترین و کاربردی ترین سرویس های مهم هر سازمانی ، سرویس ایمیل می باشد.
با توجه به رشد بی رویه نامه نگاری های درون سازمانی و برون سازمانی استفاده از یک سرویس الکترونیکی مطمئن با قابلیت بایگانی اطلاعات به صورت امن و دسترسی به نامه کمتر از چند ثانیه در هر سازمانی از ضروریات پیاده سازی این سرویس می باشد.

مزایای استفاده از سرویس ایمیل سازمانی

با استفاده از این سرویس کلیه مکاتبات سازمانی از طریق بستر ایمیل خواهد بود که باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ، قابلیت دسترسی به نامه ها از خارج از شرکت یا داخل شرکت می باشد.
از دیگر مزایای سرویس ایمیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  دسترسی به سرویس ایمیل از طریق وب
  • دسترسی به سرویس ایمیل از طریق نرم افزار Microsoft Office Outlook
  • قابلیت اتصال به سرویس دیگر سازمانی از جمله سرویس به اشتراک گزاری فایل یا سرویس lync
  • امکان اطلاع رسانی به کلیه پرسنل سازمان در مواقعی ارسال یک خبر فوری به پرسنل
  • قابلیت اتصال به دامنه سازمان
  • امنیت بالای سرویس ایمیل به طوری که امکان هک کردن این سرویس وجود ندارد و کلیه ایمیل های ارسالی از سوی کاربران مستند می باشد
  •  امکان حذف ایمیل های spam

سرویس ایمیل

خدمات ایمیلی

سرویس های ایمیل سازمانی قابل ارائه توسط مرکز فناوری اطلاعات

این مرکز با توجه به سابقه و تخصصی کادر فنی خود قادر به ارائه وب میل های تخصصی زیر به صورت اختصاصی و اشتراکی می باشد:

  • وب میل Microsoft Exchange Server
  • وب میل iredmail بر پایه linux
  • وب میل اشتراکی linux بر روی پنل DA