مرکز فناوری اطلاعات MITC

معرفی نرم افزار وجوهات شرعیه:

توجه به مسائل شرعی و تدین و تعبد به آن، متدینین را بر آن داشته است که نسبت به پرداخت وجوهات شرعیه التزام داشته باشند؛ به همین جهت دسترسی به مراجع عظام و یا دفاتر و نمایندگان ایشان به این منظور دغدغه همیشگی آنان بوده است.
در این راستا مراجع عظام تقلید، جهت تسهیل اینگونه خدمات به استفاده از فن آوری های روز نگاه ویژه ای داشته اند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله همیشه در استفاده از فن آوری های روز پیشرو بوده است و از سالهای گذشته با استفاده از پرداخت های بانکی، دستگاه های pos ، پرداخت آنلاین وجوهات، درگاه پرداخت بانکی و USSD، مقلدین را در این زمینه یاری کرده است.
در قدمی دیگر دفتر معظم له اقدام با تولید نرم افزار همراه با محتوای مرتبط با مسائل و احکام وجوهات شرعیه، گامی موثر در راستای تسهیل مقلدین ایشان، برداشته است.

وجوهات شرعیه

وجوهات شرعیه

امکانات ارائه شده در نرم افزار وجوهات شرعیه عبارتند از:

  • ارائه احکام مربوط به وجوهات شرعیه به تفکیک رساله توضیح المسائل و استفتائات جدید
  • ارائه کتاب: خمس پشتوانه استقلال بیت المال تألیف معظم له درباره فلسفه وجوب خمس در قالب کتاب
  • گزارشی از مصرف وجوهات شرعیه و معرفی مراکز و مؤسسات مرتبط آن
  • تولید و ارائه اینفوگرافی احکام مربوط به وجوهات شرعیه به منظور سهولت دسترسی مقلدین به احکام شرعی
  • آدرس دفاتر معظم له به همراه قابلیت تماس با آنها به منظور سهولت در محاسبه وجوهات شرعی
  • ارائه درگاه پرداخت اینترنتی وجوهات شرعی از بستر امن پایگاه اطلاع رسانی
  • نگهداری سوابق تراکنش ها به همراه قابلیت تکرار آن
  • صدور رسید الکترونیکی پرداخت وجوهات و نگهداری سوابق
  • ثبت مشخصات فردی به منظور قابلیت دریافت رسید الکترونیکی و رسید ممهور از طریق پست